รวมคาถาป้องกันตัว สั้น ปลอดภัย ไม่มีพลาด

คาถาป้องกันสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือช่วยสร้างกำลังใจ และเสริมสร้างพลังใจให้กับบุคคลนั้น โดยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ หรือภัยธรรมชาติ (คาถาอาคม เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถาหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า

เชื่อว่าการสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ได้ และเดินทางปลอดภัย

ตั้งนะโม ครั้ง

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวะตี มาเอา

คาถาหลวงพ่อปาน

สวดมนต์ก่อนออกจากบ้าน ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาหลวงพ่อโสธรเดินทางปลอดภัย

ตั้งนะโม ครั้ง

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะถาพุทธโมนา

Posted in ไม่มีหมวดหมู่